Zajęcie konta przez komornika – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Zajęcie konta przez komornika

W momencie, gdy kredytobiorcy nie uda się spłacić raty kredytu w określonym terminie i nie reaguje na wysyłane nam monity, jego konto może zostać zajęte przez komornika. Jak wygląda cała procedura? Jak odblokować konto? Czy komornik może zająć konta bliskich rodziny dłużnika? Odpowiedzi na te pytania i wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęcia egzekucyjnego znajdują się w tym artykule.

Dobór odpowiedniego kredytu

W sytuacji, gdy nie do końca zostaje przemyślana decyzja dotycząca pożyczki – zadłużamy się. Dzieje się tak z różnych przyczyn, często nie znamy ukrytych kosztów kredytu lub wybieramy niekorzystny dla nas w spłacie, opierając się wyłącznie na intuicji, która często okazuje się złudna. W konsekwencji dochodzi do nieprzyjemnego momentu, w którym nasze środki na koncie zostają zamrożone przez bank na polecenie komornika, a my jesteśmy zmuszeni do ich spłaty. Aby uniknąć tego typu sytuacji, warto skorzystać z pomocy stron porównujących wszystkie kredyty obecne na rynku, uwzględniające ich ukryte koszty. Dobrym przykładem są: Pożyczkomocni, dzięki tej porównywarce minimalizujemy ryzyko niewłaściwego doboru pożyczki do swoich możliwości.

Zajęcie konta przez komornika

Moment, w którym wierzyciel składa wniosek o zadłużeniu kredytobiorcy, rozpoczyna się proces windykacji miękkiej, czyli polubownej. Ma to najczęściej charakter powiadomień, czyli tak zwanych monitów. Jeżeli jednak dłużnik na takie powiadomienia nie odpowiada i nie chce dogadać się w sprawie ustalenia terminu zadłużenia, to wierzyciel może skierować sprawę do sądu. Wtedy zostaje wydany sądowy nakaz zapłaty do dłużnika i jest on kluczowy w rozpoczęciu sprawy egzekucji komorniczej, o której komornik musi powiadomić danego dłużnika. Następnie zostaje wszczęty proces egzekucyjny, który rozpoczyna się od zajęcia konta bankowego przez komornika. Oznacza to, że nie możemy korzystać z pieniędzy, które mamy na koncie, ani ich wypłacać. Wyjątkiem, jest kwota wolna od zajęcia komorniczego, wynosząca około 1630 zł, która stanowi zabezpieczenie dla dłużnika, aby nie został pozbawiony wszystkich środków niezbędnych mu do życia. Komornik ma prawo zajmować konto dłużnika do momentu spłaty całkowitej kwoty zadłużenia – włącznie z opłatami egzekucyjnymi.

Procedura zajęcia konta przez komornika

Komornik przed zajęciem egzekucyjnym musi odnaleźć konto dłużnika i może zrobić to na kilka sposobów. Przykładowo może skorzystać z danych KIR, czerpać informacje o numerze konta dłużnika od wierzyciela, czy otrzymać informacje od ZUS-u, czy Urzędu Skarbowego. Jeśli komornik znajdzie już konkretne dane, to wystarczy, że prześle do banku, w którym dłużnik ma założone konto, specjalne zawiadomienie. Wtedy bank momentalnie zamraża środki dłużnika, do momentu całkowitej spłaty zadłużenia.

Zajęcie egzekucyjne – jak wcześniej odblokować konto?

Istnieje kilka możliwości na odblokowanie konta przed całkowitą spłatą zadłużonej kwoty. Dzieje się tak w momencie, gdy sam wierzyciel wyśle prośbę do komornika o odstąpienie zajęcia egzekucyjnego, przykładowo, gdy wierzyciel dojdzie do porozumienia z dłużnikiem. Innym rozwiązaniem jest kontakt dłużnika z komornikiem, w którym osoba zadłużona składa wniosek o rozłożenie długu na raty. Taki wniosek należy również złożyć, gdy procedura egzekucyjna została wszczęta przez pomyłkę.

Zajęcie konta bez powiadomienia – czy to możliwe?

W przeszłości tak się zdarzało, jednak aktualnie zajęcie konta przez komornika bez wcześniejszego powiadomienia nie jest możliwe. Warto zaznaczyć, że to bank zamraża środki na koncie osoby zadłużonej i przekazuje je komornikowi dopiero po upływie 7 dni. W tym okresie dłużnik ma prawo złożyć wniosek o odwołanie się od tej decyzji.

Zajęcie egzekucyjne – spłata długów małżonka lub małżonki

W momencie, gdy małżeństwo posiada wspólnotę majątkową, każdy z partnerów odpowiada za długi małżonka. W sytuacji, w której oboje małżonków jest odpowiedzialne za zaciągnięcie kredytu, to komornik może zając ich wspólny majątek, jak i osobisty każdego z partnerów. Jednak zajęcie egzekucyjne konta małżonka za długi partnera dotyczy również sytuacji, gdy małżonek niezaciągający kredytu wiedział o pożyczce i zgodził się na decyzję partnera, który jest aktualnie zadłużony.

Zajęcie konta dziecka – czy to możliwe?

Komornik nie może zająć konta dziecka, jeżeli nie ukończyło ono 18 lat. Dzieci dłużników mogą być pociągnięte do odpowiedzialności jedynie w momencie, gdy są pełnoletnie i poręczają kredyt rodziców, którzy nie są w stanie spłacić długu. Innym wyjątkiem jest sytuacja, w której dzieci przejmują dług swoich rodziców, gdy dostają od nich element majątku, który jest objęty zadłużeniem.
Zajęcia konta przez komornika najłatwiej uniknąć wywiązując się ze zobowiązań zawartych w umowie kredytu, który został zawarty. Pamiętajmy, że dłużnik ma 7 dni od momentu, w którym bank zamraża jego środki, aby odwołać się od zajęcia egzekucyjnego.

Podobne artykuły