Pożyczka dla bezrobotnych i bez dochodów

Pożyczka dla bezrobotnych bez dochodów
Trudna sytuacja finansowa wymusza poszukiwanie dodatkowego zastrzyku gotówki w celu uregulowanie bieżących opłat i zobowiązań, jak również zakupu podstawowych rzeczy, niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Utrata pracy i brak dochodów nie muszą być czynnikami, które pozbawiają taką osobę szansy na otrzymanie wsparcia finansowego. W ofertach niektórych instytucji pozabankowych znajduje się pożyczka dla bezrobotnych od 18 roku życia. Ponadto, są produkty finansowe, które skierowane są do osób z zadłużeniem oraz bez dochodów.

Pożyczka na raty dla bezrobotnych. Kto może skorzystać z oferty?

Bezrobotnym nazywamy osobę, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, jednak jest zdolna i chętna do podjęcia zatrudnienia. Status osoby bezrobotnej przysługuje tylko tym osobom, które ukończyły 18. rok życia, nie kontynuują nauki i jednocześnie są zarejestrowane w urzędzie pracy. Dla banków zatrudnienie jest w większości przypadków podstawowym czynnikiem, mającym wpływ na decyzję kredytową. Jego brak powoduje, że kredyt nie zostaje przyznany. Zdarza się, iż banki akceptują inne źródła dochodu, jak np. renta, emerytura czy zasiłek, jednak szansa na wsparcie finansowe w takich przypadkach jest możliwa tylko przy bardzo dobrej zdolności kredytowej.

Pożyczkę dla bezrobotnych łatwiej otrzymać w instytucjach pozabankowych, które w większości przypadków akceptują wszystkie źródła dochodu. Jest to produkt finansowy, przeznaczony dla osób, mających udokumentowane zatrudnienie, którym może być zasiłek dla bezrobotnych. Uwzględniane są też alimenty, stypendia i dochody z pracy za granicą.

Dla banków tak samo duże znaczenie, jak zatrudnienie, ma historia kredytowa. Dokonują one za każdym razem weryfikacji swojego klienta, sprawdzając go w rejestrze Biura Informacji Kredytowej oraz w Krajowym Rejestrze Długów. Instytucje pozabankowe oferują pożyczkę ratalną dla bezrobotnych i osób z negatywną historią kredytową. Oznacza to, że wsparcie finansowe otrzymują też osoby zadłużone. To, w jakiej wysokości i czy w ogóle pożyczka zostanie przyznana, zależy od rodzaju oraz wielkości zadłużenia i miesięcznych dochodów.

Pożyczka bez udokumentowanych dochodów, ale tylko na konkretnych warunkach

Każda instytucja finansowa, również pozabankowa, musi mieć pewność, że udzielona pożyczka klientowi zostanie przez niego w terminie spłacona. Z tego powodu na jej decyzje wpływ może mieć nawet minimalna suma pieniędzy, wpływająca regularnie na konto wnioskodawcy. Pożyczka bez udokumentowanych dochodów jest najczęściej przyznawana na podstawie weryfikacji comiesięcznych wpływów. Może się jednak zdarzyć, iż brakuje nam jakiegokolwiek źródła utrzymania. W takim przypadku pożyczka na raty bez dochodu przyznawana jest np. z poręczycielem lub pod zastaw. Warto jednak wiedzieć, że istnieją takie instytucje, które jako dochód akceptują 500+.

Elastyczne warunki udzielania pożyczek, a także minimum formalności to czynniki, dzięki którym coraz więcej osób ma szansę na otrzymanie wsparcia finansowego. Pożyczka na dowód bez dochodów dla wielu jest jedyną możliwością na uregulowanie swoich bieżących zobowiązań. O taką pożyczkę można wnioskować online. Wymagane jest ukończenie 18. roku życia i posiadanie ważnego dowodu osobistego. Ponadto, trzeba mieć polskie obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania w naszym kraju. W niektórych przypadkach potrzebna będzie dobra zdolność kredytowa, w innym mogą wystarczyć nieudokumentowane, ale regularne wpływy na konto. Jeżeli osoba wnioskująca o pożyczkę jest bezrobotna i ma negatywną historię kredytową, wymaga się często poręczenia innej osoby.

Podobne artykuły