Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku

kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019
Kwota wolna od zajęcia określa w sposób jednoznaczny, ile pieniędzy komornik musi zostawić osobie, przeciwko której prowadzi egzekucję. Jej wysokość zależy od źródła dochodów i rodzaju zajęcia komorniczego. Ile komornik ma prawo zabrać z Twojej pensji albo z emerytury? Dowiedz się, jaka kwota jest wolna od zajęcia w 2019 roku.

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego

Każdy dłużnik ma prawo do swobodnego dysponowania określoną pulą pieniędzy na swoich kontach bankowych. Środków tych nie może zabrać komornik. W 2019 roku kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym to 1634 zł netto. Wszystko, co znajdzie się powyżej tej sumy, przejmuje komornik. Pracodawca zawsze musi wypłacić wspomnianą kwotę wolną. Komornik nie zajmuje zatem wszystkich środków, jakie się zarabia. Opisane przepisy mają zastosowanie, jeżeli dłużnik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli uzyskujemy wynagrodzenie z innego tytułu. W przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło komornik ma prawo zająć wszystkie środki. Wyjątek stanowi jednak sytuacja, w której takie dochody stanowią jedyne i stałe źródło utrzymania. Wówczas przepisy stosuje się tak, jak w przypadku umowy o pracę.

Co ważne, kwota przysługująca pracownikowi po zajęciu pensji może być niższa niż ustawowa kwota wolna od zajęcia komorniczego. Będzie tak w sytuacji spłacania zadłużenia wobec pracodawcy. Ponadto kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym nie obowiązuje w przypadku dłużników alimentacyjnych.

Wysokość zajęcia – kredyty, pożyczki, chwilówki i inne długi niealimentacyjne

Jeżeli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę i zarabiasz najniższą krajową – 1634 zł netto – komornik nie zabierze z Twojej pensji ani złotówki. Twoje wynagrodzenie wynosi bowiem dokładnie tyle, co kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku. Reguły są przejrzyste. Jeśli Twoje zarobki mieszczą się w przedziale 1634-3268 zł,  oddasz komornikowi różnicę pomiędzy swoim wynagrodzeniem, a kwotą pensji minimalnej. Oznacza to, że osoby zarabiające najmniej mogą w ogóle nie odczuć zajęcia. Przykładowo dłużnik z wynagrodzeniem 1650 zł netto zostanie obciążony zajęciem komorniczym w wysokości 16 zł miesięcznie.

Najwyższe kwoty dotyczą osób uzyskujących pensje powyżej 3268 zł netto. Zajęcie komornicze obejmie wówczas 50% wynagrodzenia netto. Innymi słowy, komornik może zabrać maksymalnie połowę Twojej pensji. Opisane powyżej reguły, jak również obowiązująca wysokość kwoty wolnej od zajęcia, dotyczą zajęć w przypadku zobowiązań takich jak kredyty, chwilówki i inne pożyczki. Odmienne zasady ustalono dla zadłużeń związanych z alimentami.

Zajęcia alimentacyjne – nie obowiązuje tu kwota wolna od zajęcia komorniczego

W ramach zajęć alimentacyjnych komornik zabierze Ci z pensji 60% wynagrodzenia, niezależnie od tego, ile zarabiasz. Wysokość pensji nie wpływa na obniżenie tego progu. W przypadku alimentów nie ma też kwoty wolnej od zajęcia. Nawet, jeśli zarabiasz najniższą krajową, komornik może zabrać Ci 60% pensji, czyli 980 złotych.

Ile musi zostawić komornik z zasiłku chorobowego?

Warto wiedzieć, że kwota wolna od zajęcia komorniczego w sytuacji, gdy pobierasz zasiłek chorobowy, wynosi 75% zasiłku netto. Komornik, na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, może potrącić 25% kwoty świadczenia. Sytuacja zmienia się jednak, gdy w grę wchodzi zajęcie komornicze w przypadku alimentów. Kwota wolna od zajęcia zasiłku chorobowego wynosi wówczas tylko 40% świadczenia.

Ile musi zostawić komornik z 500+, alimentów i rodzinnego?

Świadczenia typu 500+, zasiłki oraz otrzymywane alimenty nie podlegają zajęciu komorniczemu same w sobie. Mogą zostać przejęte dopiero w sytuacji, gdy wpłyną na Twoje konto bankowe. Pamiętaj, że jeśli takie środki, w połączeniu z przelewami pensji, przekroczą kwotę wolną od zajęcia na koncie w banku, trafią do komornika.

Ile komornik może zabrać z emerytury i renty ?

Kolejną kwestią, o której trzeba pamiętać, są regulacje związane z zajęciami komorniczymi, które dotyczą emerytury. W ich przypadku również istnieje kwota wolna od zajęcia. Komornik musi zostawić dłużnikowi 75% kwoty minimalnej emerytury. Maksymalna wysokość zajęcia wynosi więc 25% świadczenia. Jeżeli chodzi o renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, kwota wolna od zajęcia wynosi także 75%.

Jak poradzić sobie z zajęciem komorniczym?

Niektóre osoby zadłużone decydują się na zastosowanie jednego ze sposobów na uniknięcie zajęcia pensji przez komornika. Polega on na zmianie formy zatrudnienia z umowy o pracę na B2B. Od tego momentu dłużnicy pełnią swoje obowiązki w charakterze podwykonawcy. Opisana metoda jest jednak kłopotliwa. Zamiast komplikować swoją sytuację zawodową, lepiej wypróbować inny sposób na poradzenie sobie z zajęciem komorniczym.

Pożyczka dla zadłużonych – najlepsze rozwiązanie trudnej sytuacji

Z myślą o zadłużonych pożyczkodawcy przygotowali specjalne produkty dostosowane do szczególnej sytuacji, jaką jest zajęcie komornicze. W uzyskaniu pożyczki tego rodzaju nie przeszkadza negatywna historia w BIK ani wpisy w rejestrach BIG. Wystarczy poszukać właściwej oferty. Na rynku działa całkiem sporo firm udostępniających pożyczki dla zadłużonych, ale tylko kilka z nich przyznaje pieniądze osobom z zajęciem komorniczym. Można pośród nich wyróżnić pożyczkodawców takich jak Profi Credit, Rapida Money i Pożyczka Koliber. Przy wysokich kwotach zadłużenia dobrym pomysłem jest wzięcie pożyczki konsolidującej długi.

Co to jest pożyczka dla osób z zajęciami komorniczymi ?

Pożyczki z zajęciem komorniczym mogą uzyskać osoby, przeciwko którym wszczęto egzekucję komorniczą. Jeżeli znajdujesz się w tak trudnej sytuacji, z pewnością wiesz, że większość instytucji finansowych odmawia wówczas jakiegokolwiek wsparcia. Pożyczkodawcy mogą obawiać się ryzyka niewypłacalności klienta. Pożyczki dla osób z zajęciem komorniczym albo pożyczki konsolidacyjne bywają wtedy jedyną szansą na wyjście z zadłużenia. Wspomniane produkty przeznaczone są dla osób uzyskujących stały dochód umożliwiający spłatę miesięcznej raty. Firmy pożyczkowe ustalają, jaka kwota wynagrodzenia, emerytury czy renty pozostanie klientowi po potrąceniu odpowiedniej kwoty przez komornika sądowego.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to suma środków, którymi dłużnik może swobodnie dysponować. Warto pamiętać, że liczba komorników zgłaszających zajęcie pensji do zakładu pracy nie wpływa na wysokość potrącenia z wynagrodzenia. W przypadku jednego bądź kilku komorników, odjęta zostanie zawsze maksymalnie połowa pensji (lub 60% przy zajęciu alimentacyjnym). Najlepszym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji, jaką jest narastające zadłużenie i zajęcie komornicze, okaże się skonsolidowanie długów albo wzięcie specjalnej pożyczki. Pożyczkodawcy dostosują wówczas warunki spłaty do Twoich finansowych możliwości, by szybciej i wygodniej udało Ci się pozbyć ciążących na Tobie zobowiązań.

Podobne artykuły