Kiedy wzięta pożyczka ulega przedawnieniu

przedawnienie pożyczki

Niekiedy pożyczkobiorcy zmagają się z zaległymi zobowiązaniami pozabankowymi nie wiedząc, że wiele z nich ma szansę ulec przedawnieniu. Możliwość powołania się na przedawnienie długów reguluje polskie prawo, dlatego warto wiedzieć, w którym momencie roszczenia wierzycieli okażą się bezpodstawne. Trzeba pamiętać, że dozwolony czas egzekwowania należności zależy od rodzaju pożyczki. Sprawdź, kiedy pozabankowe zobowiązania ulegają przedawnieniu.

Przedawnienie pożyczki – na czym polega?

Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawnie terminu. Oznacza to, że w konkretnych przypadkach pożyczkobiorca, który nie uregulował wszystkich należności na rzecz pożyczkodawcy, nie jest zobowiązany do spłaty zadłużenia. Wierzyciel, czyli firma pożyczkowa wysuwająca roszczenia, ma ograniczony czas na to, by dochodzić swoich praw. Dzięki instytucji przedawnienia osoby zadłużone zyskują realną ochronę w sądzie w przypadku, gdy pożyczkodawca postanowi egzekwować spłacanie należności.

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego:

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Według powyższego zapisu, przedawnienie pożyczki względem instytucji pozabankowej następuje po upływie trzech lat, a wobec osób fizycznych (pożyczkodawców pozainstytucjonalnych) dopiero po dekadzie. Jeśli zatem pożyczkobiorca nie odda długu w okresie ustalonym we wcześniej podpisanej umowie, firma pożyczkowa ma dokładnie trzy lata (od daty określonej jako dzień spłaty pożyczki), by wyegzekwować zwrot należności. Jeżeli pożyczkodawca po tym terminie nie podejmie żadnych działań albo porzuci zamiar odzyskania długu, nie może już domagać się zwrotu pieniędzy. Pożyczkobiorca nie musi więc (choć oczywiście powinien) regulować takiego zobowiązania.

Termin przedawnienia a rodzaj pożyczki

Pożyczki oferowane przez instytucje pozabankowe zawsze posiadają jasno sprecyzowany okres spłaty. Przykładowo jeśli weźmiesz chwilówkę, dowiesz się, kiedy dokładnie powinieneś zwrócić powierzone Ci środki. Termin uregulowania należności jest określony zarówno w ofercie danej firmy, jak i w umowach oraz regulaminach. Wielu pożyczkodawców wysyła swoim klientom wiadomości z przypomnieniem o zbliżającej się dacie płatności (np. kolejnej miesięcznej raty albo całości zobowiązania, w przypadku pożyczek krótkoterminowych). Dzięki takim praktykom świadomość okresu kredytowania wzrasta, a pożyczkobiorcy nie muszą martwić się o to, że zapomną przesłać środki we właściwym czasie. Ponadto klienci renomowanych firm pożyczkowych zazwyczaj otrzymują harmonogramy spłaty określające wszystkie terminy, jakich należy dotrzymać.

Zdarza się, że klienci firm pożyczkowych mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań, a ich zadłużenie rośnie. Każdemu mogą przytrafić się nagłe zdarzenia losowe i związane z nimi pilne wydatki i w konsekwencji – opóźnienia w regulowaniu należności. Tego rodzaju przypadki nie są komfortowe dla żadnej ze stron – ani dla pożyczkobiorcy, ani dla pożyczkodawcy, dlatego warto mieć świadomość różnych szans na wyjście z kłopotliwej sytuacji, w tym wiedzieć, kiedy poszczególne zobowiązania pozabankowe ulegają przedawnieniu.

Chwilówki – kiedy się przedawniają?

Okres przedawnienia w przypadku chwilówki wynosi 3 lata. Nalicza się go od momentu, gdy upłynie wyznaczony termin spłaty zaciągniętego zobowiązania. Pamiętaj: nie należy mylić daty uregulowania wszystkich należności ustalonej w umowie pożyczki (np. 30 dni od chwili przyznania środków) z dniem wzięcia chwilówki.

Pożyczki ratalne – kiedy ulegają przedawnieniu?

Dla pożyczek ratalnych okres przedawnienia to również 3 lata, lecz inaczej wygląda kwestia jego obliczania – termin nalicza się dla każdej z rat osobno, w zależności od daty, kiedy miały zostać spłacone.

Przedawnienie w przypadku pożyczek w instytucjach pozabankowych następuje dość szybko. Należy jednak wiedzieć, że czynności podejmowane przez pożyczkodawców przed jego uprawomocnieniem, obejmują działania takie jak przesyłanie monitów, czyli upomnień otrzymywanych w momencie, gdy raty nie wpływają na wskazane konto terminowo. Firma pożyczkowa ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne i umieścić zapis o zadłużeniu w bazach informacji kredytowych i gospodarczych. Aby uniknąć takiej sytuacji, trzeba znać inne rozwiązania, które warto wprowadzić w czyn, gdy pojawią się problemy ze spłatą zobowiązania.

Refinansowanie pożyczki lub przedłużenie terminu spłaty – pomoc w nagłych problemach

Firmy pożyczkowe, z myślą o najróżniejszych sytuacjach losowych i rozumiejąc zmieniające się potrzeby klientów, przygotowały szereg rozwiązań dla osób, które z różnych powodów nie są w stanie spłacić swojego zobowiązania na czas. Do tych najbardziej korzystnych należą refinansowanie pożyczki oraz przedłużenie terminu spłaty.

Refinansowanie

W przypadku problemów ze zwrotem pożyczonych środków i pokryciem kosztów związanych z zaciągniętym zobowiązaniem, można skorzystać z opcji refinansowania. Polega ona na tym, że inna firma udziela pożyczkobiorcy specjalnej pożyczki, którą należy przeznaczyć na terminową spłatę pierwszego zobowiązania. Zwykle pożyczkodawcy wyręczają swoich klientów w poszukiwaniu najlepszej oferty refinansowania i dopełnianiu wszelkich formalności. Jedyne, co powinien zrobić pożyczkobiorca, to zgłosić problem ze spłatą zobowiązania odpowiedniej firmie pożyczkowej na przykład za pośrednictwem internetu.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Na rynku usług pozabankowych działają firmy oferujące możliwość przedłużenia terminu spłaty. Zazwyczaj taka usługa dotyczy jednej raty albo okresu miesiąca. Nierzadko dodatkowy czas na spłacenie zobowiązania wystarcza, by uniknąć zaległości prowadzących do zadłużenia. Jeśli w obliczu ewentualnych problemów zdecydujesz się na przedłużenie terminu uregulowania należności, nie będziesz otrzymywać często dodatkowo płatnych monitów, ponagleń ani innych przykrych następstw niesystematycznego spłacania pożyczek pozabankowych.

 

Czekanie aż roszczenie firmy pożyczkowej się przedawni nie jest dobrym wyjściem

Warto wiedzieć, że unikanie spłaty zobowiązań i czekanie na przedawnienie się roszczeń pożyczkodawców może odebrać szansę na uzyskanie innych pożyczek czy kredytów. Ponadto zdarza się, że instytucje pozabankowe kierują sprawę niespłacania należności na drogę sądową, co zwykle generuje dodatkowe koszty po stronie zadłużonego. Z tych względów najlepiej otwarcie przyznać się do problemu ze spłatą i podjąć próbę renegocjonowania warunków umowy i ustalenia indywidualnego planu płatności. Pożyczkodawcom zależy na odzyskaniu pożyczonych środków, dlatego w kryzysowej sytuacji powinni udzielić pomocy swoim klientom.

Nieuregulowane należności wpływają na zdolność kredytową i figurują w bazach BIK czy BIG. Zazwyczaj lepiej porozumieć się z pożyczkodawcą i wspólnie ustalić plan działania, zamiast czekać na przedawnienie. Przed wzięciem pożyczki dokładnie sprawdź terminy spłaty zobowiązań w poszczególnych firmach i upewnij się, że dany pożyczkodawca oferuje możliwość refinansowania lub przedłużenia spłaty, by uniknąć ewentualnych problemów.

Podobne artykuły