Faktoring – co to jest?

faktoring co to jest

Faktoring dla wielu firm może okazać się atrakcyjną formą finansowania działalności. Usługa pozwalająca na natychmiastowe uzyskanie środków z wystawionych faktur jest łatwiej dostępna niż kredyt w banku. W dodatku daje szansę na szybkie zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Czym jest faktoring i na czym polega?

Prosta definicja faktoringu

Faktoring to usługa, w której faktor (instytucja finansowa, np. firma faktoringowa) nabywa wierzytelności, zajmuje się ich finansowaniem i zarządzaniem. Faktorant (przedsiębiorca), czyli zbywca należności o odroczonym terminie płatności, otrzymuje zapłatę w zamian za sprzedane faktury. Początkowo na jego konto trafia zaliczka zależna od warunków umowy podpisanej przez strony, a po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych przez dłużnika finansowego (kontrahenta), rachunek zasila pozostała część kwoty. Innymi słowy, faktoring to wymiana niezapłaconych faktur na gotówkę.

Jak opisana transakcja przebiega w praktyce? Przedsiębiorca – dostawca towarów lub usług – wysyła wystawioną fakturę do swojego klienta – odbiorcy – oraz do firmy faktoringowej. Kontrahenta obowiązuje dany termin zapłaty, najczęściej 14-30 dni. Jeśli dłużnik nie przekaże środków za odebrane produkty lub usługi terminowo, przedsiębiorca może zwrócić się do firmy, która odkupi od niego wierzytelności wynikające z faktur. Usługa faktoringu jest dostępna  również w sytuacji, gdy z jakiegoś względu dostawca nie chce czekać do końca terminu odroczonej płatności. Warto wiedzieć, że faktor wypłaca pieniądze za nabyte wierzytelności w ciągu kilku godzin lub dni.

Wyspecjalizowana instytucja finansowa (firma faktoringowa albo bank) odkupuje nieprzeterminowane faktury od przedsiębiorcy, a następnie przekazuje na jego konto gotówkę będącą częścią odkupionych należności. Płatność uiszczana przez faktora wynosi zwykle od 80% do 100% wartości faktury brutto, pomniejszone o prowizję. Reszta należności zostaje przekazana faktorantowi po otrzymaniu przez firmę faktoringową zapłaty od dłużnika-kontrahenta. Faktoring, oprócz samego finansowania, obejmuje też prowadzenie kont księgowych, kontrolowanie rozliczeń z odbiorcami i odzyskiwanie wierzytelności. Za opisane usługi przedsiębiorca wypłaca faktorowi wynagrodzenie, najczęściej w postaci prowizji, której wysokość jest uzależniona od oferty danej firmy faktoringowej.

Pamiętaj, że podmioty, które uczestniczą we wszystkich transakcjach faktoringu, to:

  • Faktorant – przedsiębiorca zbywający wierzytelności;
  • Faktor – instytucja finansowa nabywająca wierzytelności;
  • Dłużnik faktoringowy – kontrahent faktoranta zobowiązany do zapłaty na jego rzecz określonego świadczenia.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu, usługa pozwoli Ci poprawić płynność finansową Twojej firmy. Sprzedając wierzytelności o odroczonym terminie zapłaty, przyspieszysz spływanie należności od swoich odbiorców. Faktoring z Twojej perspektywy będzie więc sposobem finansowania kredytu kupieckiego udzielonego kontrahentom. Ze strony faktora świadczona usługa polega na nabyciu wierzytelności pieniężnej – krótkoterminowej i nieprzeterminowanej.

Podstawowe rodzaje faktoringu – faktoring pełny i faktoring niepełny

Typy faktoringu wyróżnia się głównie na podstawie kryterium konsekwencji powstających z powodu braku płatności ze strony nabywcy-dłużnika faktoringowego. W zależności od sposobu, w jaki faktor odzyska pieniądze przekazane przedsiębiorcy, można mieć do czynienia z dwoma podstawowymi rodzajami faktoringu – faktoringiem pełnym bądź niepełnym.

W przypadku pierwszego z nich całą odpowiedzialność za egzekwowanie należności wynikających z faktury przejmuje faktor. Przedsiębiorca otrzymuje pieniądze zaraz po przekazaniu wierzytelności i nie uczestniczy w dalszym procesie jej regulowania. Kontrahent otrzymuje wówczas nowe informacje płatnicze i spłaca należność za fakturę bezpośrednio na rzecz faktora (firmy faktoringowej). Jeżeli dłużnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku, również faktor zajmie się ewentualną windykacją.

Z kolei przy faktoringu niepełnym, nazywanym też niewłaściwym lub z regresem, kontrolowanie regulowania należności przez kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy, który wystawił i sprzedał fakturę. Niezależnie od tego, czy dłużnik zapłaci faktury w terminie, faktorant musi oddać kwotę, którą wcześniej uzyskał od faktora – właśnie na tym polega wcześniej wspomniany regres.

Faktoring jawny i faktoring cichy – czym się charakteryzują?

Oprócz tego, że na rynku usług finansowych udostępniane są dwa podstawowe rodzaje faktoringu – pełny i niepełny, jako przedsiębiorca powinieneś znać także różnice między jego charakterystycznymi formami – faktoringiem jawnym oraz cichym.

Faktoring jawny, nazywany też  otwartym lub notyfikowanym, to najpopularniejsza forma faktoringu w Polsce. W jej przypadku adresaci faktur (czyli kontrahenci) zostają poinformowaniu o tym, że ich dostawca/wykonawca korzysta z usługi faktoringu. Dzięki takiemu rozwiązaniu faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za egzekwowanie płatności oraz ewentualną windykację.

Faktoring cichy (tajny, nienotyfikowany) z kolei polega na tym, że kontrahent danego przedsiębiorcy nie wie, że faktura, którą otrzymał do zapłaty, została wprowadzona do systemu faktoringowego. Ta wyjątkowo dyskretna forma usługi finansowania pozostaje ściśle powiązana z faktoringiem niepełnym (z regresem), gdzie o dopilnowanie wpłacenia należności za wystawioną fakturę dba jej wystawca. Faktorant musi zadbać o to, by jego kontrahent (niepoinformowany o sprzedaży wierzytelności na rzecz faktora) przekazał należne środki w terminie określonym w umowie faktoringowej.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring?

Faktoring to forma finansowania działalności przeznaczona głównie dla firm, które stosują odroczone terminy płatności, czyli udzielają odbiorcom towarów i usług tzw. kredytów kupieckich. Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom chcącym zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami i zachować płynność finansową. Dzięki nawiązaniu współpracy z wyspecjalizowaną instytucją zyskasz szybki dostęp do środków, które należą Ci się z tytułu wystawionych faktur.

Zestawienie renomowanych firm faktoringowych znajdziesz na stronie Pożyczkomocnych. Z nami zalezienie oferty dostosowanej do Twoich potrzeb okaże się proste i nie zajmie dużo czasu. Pamiętaj, że ryzyko przy usługach faktoringowych różni się od tego charakterystycznego dla kredytów, ponieważ nie działają one jak linie kredytowe ani długoterminowe zobowiązania np. pożyczki ratalne. Przy faktoringu przedsiębiorcy zarobili już pieniądze i czekają jedynie na ich wypłatę.

Kiedy faktoring będzie szczególnie dobrym rozwiązaniem?

Faktoring jako forma finansowania sprawdzi się w sytuacji, gdy Twoja firma nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej, co uniemożliwia wzięcie kredytu w banku, albo nie wypracowuje właściwej płynności finansowej. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa o krótkim stażu działalności powinny rozważyć tego rodzaju usługi. Jeśli otrzymasz pieniądze z wystawionych faktur niezwłocznie po podpisaniu umowy z faktorem, szybciej uregulujesz najpilniejsze zobowiązania.

Faktoring będzie dobrym rozwiązaniem również wtedy, gdy zdarzają Ci się problemy z kontrahentami, którzy nie spłacają należności w odpowiednim terminie. Faktor weźmie wówczas takie trudności na siebie i to on zadba o to, żeby środki pieniężne terminowo spływały od kontrahentów.

Warto skorzystać z faktoringu m.in., kiedy posiadasz wielu stałych odbiorców, którym udzielasz kredytów kupieckich wymagających kosztownej obsługi. Sprzedaż wierzytelności faktorowi pomoże Ci wówczas szybko uzyskać zwrot środków finansowych od swoich dłużników i błyskawicznie zwiększyć płynność finansową przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że podpisanie umowy faktoringowej nie obniży w żaden sposób Twojej zdolności kredytowej, dlatego w razie potrzeby możesz śmiało wnioskować o pożyczkę dla firm.

Faktoring zyskuje coraz większą popularność jako atrakcyjna alternatywa dla kredytu. Mogą z niego skorzystać zarówno właściciele małych firm, nie mających odpowiedniej zdolności kredytowej, jak i stabilne przedsiębiorstwa szukające sposobu na zabezpieczenie się przed nierzetelnymi kontrahentami. Przez zawarcie umowy faktoringu, jako przedsiębiorca zapewnisz swojej działalności źródło finansowania oraz uzyskasz wsparcie w zarządzaniu wszelkimi należnościami. Najlepsze oferty firm faktoringowych możesz znaleźć na stronie Pożyczkomocnych. Z pewnością wybierzesz propozycję najlepiej spełniającą Twoje oczekiwania.

Podobne artykuły