Chwilówki a BIK – czy widnieją?

czy chwilówki widnieją w bik

Dawniej Biuro Informacji Kredytowej współpracowało wyłącznie z bankami. Obecnie w jego bazach gromadzone są również dane na temat pożyczek pozabankowych, w tym łatwo dostępnych chwilówek. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze informacje o zaciągniętych zobowiązaniach zostają umieszczone w raportach BIK. Sprawdź, w jakich przypadkach wpisy o chwilówkach mogą pojawiać się w bazie danych związanych z historią kredytową.

Przekazywanie danych o chwilówkach do BIK – jak to działa?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi dane kredytobiorców i pożyczkobiorców, a także udostępnia je upoważnionym do tego instytucjom działającym na rynku finansów – bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz firmom pożyczkowym. Te ostatnie pobierają informacje z bazy BIK na podstawie bezpośredniej umowy albo za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej. Pozabankowi pożyczkodawcy współpracujący bezpośrednio z BIK przekazują też temu przedsiębiorstwu komunikaty o zaciągniętych zobowiązaniach i o ich spłacie. Niezależnie od przyjętych zasad współdziałania z Biurem, każda firma pożyczkowa musi uzyskać zgodę klienta na sprawdzenie jego danych w systemie wspomnianej wcześniej instytucji.

Chwilówki a zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku firm bezpośrednio współpracujących z BIK, skorzystanie z usług danego pożyczkodawcy wymaga zaakceptowania zgody na zwrotne przekazywanie danych o zawartej umowie. Niezbędne oświadczenie konsumenta nierzadko przyjmuje następujące brzmienie:

„Wyrażam zgodę na przekazywanie przez (nazwa firmy/lub innego podmiotu) do Biura Informacji Kredytowej S.A. informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z (nazwa pożyczkodawcy) umowy oraz na przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego”.

Wzięcie chwilówki będzie zatem wymagać od Ciebie akceptacji warunków umowy podczas rejestracji i/lub na etapie składania wniosku o pożyczkę, jak również potwierdzenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Z udzielanego w taki sposób pełnomocnictwa wynika, że firma udzielająca chwilówek ma prawo sprawdzić wpisy na Twój temat w BIK, a także w  innych bazach (lecz nie zawsze wszystkie z baz zostają rzeczywiście sprawdzone). Pożyczkodawca może również przekazać do BIK informacje na temat udzielonej pożyczki, np. opisując jej kwotę czy termin spłaty.

Które firmy przekazują informacje o chwilówkach do BIK?

Pozabankowi pożyczkodawcy dzielą się na tych zamieszczających informacje o chwilówkach w bazach BIK oraz na tych, którzy tego rodzaju danych nie przekazują. Część firm poinformuje Biuro wyłącznie o niespłaceniu pożyczki w terminie (wpis w bazie nastąpi po 60 dniach), z kolei inne przekażą dane również na temat terminowo spłaconych zobowiązań.

Co ciekawe, jeśli spłacisz już swoją chwilówkę, możesz wysłać do firmy pożyczkowej wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych w BIK. Spowoduje to usunięcie wpisu o spłaconej pożyczce z zasobów bazy Biura.

Jak sprawdzić, czy chwilówka jest widoczna w BIK?

W sytuacji, gdy spóźnisz się ze spłatą chwilówki powyżej 60 dni, firma ma prawo przekazać taką informację do BIK. Biuro z kolei może przetwarzać Twoje dane bez Twojej zgody przez 5 lat, jeżeli nie uregulowałeś zobowiązań. Aby sprawdzić szczegółowo, jakie chwilówki (spłacone i niespłacone) widnieją w Twoim profilu, pobierz pełny raport z BIK. Możesz samodzielnie i kiedy chcesz sprawdzać swoją historię kredytową – zrobisz to przez internet, za pośrednictwem strony wspomnianej instytucji.

Wpis w BIK a zdolność kredytowa

Jeżeli jako pożyczkobiorca wywiązujesz się z każdej spłaty, wpis do BIK na temat chwilówek, z jakich korzystasz lub korzystałeś, w żaden sposób nie obniży Twojej zdolności kredytowej. Pozytywne adnotacje w bazie danych Biura nierzadko okazują się bardzo pomocne w staraniach o uzyskanie kredytu, pożyczki ratalnej czy innego zobowiązania. Jeśli jednak nie wywiążesz się ze spłaty w terminie, zaczniesz widnieć w BIK jako nierzetelny pożyczkobiorca. Nie będzie to jednak sytuacja bez wyjścia. Nawet jeżeli masz negatywne wpisy w bazie informacji, a Twoja historia kredytowa zniechęca banki i pożyczkodawców, pamiętaj o tym, że swoją wiarygodność możesz odbudować za sprawą terminowo spłacanych pożyczek pozabankowych – zarówno chwilówek, jak i pożyczek ratalnych. Szczególnie w przypadku sumiennego wywiązywania się ze spłaty miesięcznych rat, masz szansę poprawić swój wizerunek pożyczkobiorcy i umacniać pozytywną historię kredytową.

Z BIK współpracuje ponad 40 firm, aby weryfikować wiarygodność swoich potencjalnych klientów i przekazywać dane dotyczące terminowości spłat zaciągniętych przez nich zobowiązań. Pozabankowi pożyczkodawcy nie zawsze umieszczają wpisy o chwilówkach w BIK, jeśli jednak złożysz wniosek o pożyczkę pochodzącą z oferty instytucji ściśle współpracującej z Biurem, wykorzystaj pozytywne wpisy w bazach informacji do budowania dobrej historii kredytowej i zdobywania przychylności analityków decydujących o przyznaniu Ci środków, o jakie w przyszłości możesz chcieć się ubiegać.